Cơ sở sản xuất Kẹo Sìu Châu gia truyền Kim Thành Hoa

Địa chỉ: Số 122 - Minh Khai - Thành phố Nam Định
Hotline: 0904.911.411 / 0975.891.601
Điện thoại: 03503. 642. 940
Email: info@kimthanhhoa.com

Đại diện tại Hà Nội

Địa chỉ: Số 284 - Cầu Giấy - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline: 09060.19985
Điện thoại: 04.3839.8066
Email: ngocquyen_keosiuchau@kimthanhhoa.com

Địa chỉ: 42 - Nguyễn Đình Chiểu - Hà Nội
Điện thoại: 04. 3822 6943
Website: www.nephuong.com.vn
Email: contact@nephuong.com.vn

Đại diện tại Đức

Website: www.nhipcau.de
Điện thoại: +49(0) 174 611 33 66

Kẹo sìu châu Kim Thành Hoa

Kẹo lạc, kẹo vừng là đặc sản của đất quê Nam Định. Kẹo sìu châu Kim Thành Hoa đã được nâng cấp, đúc kết kinh nghiệm, bổ sung chất lượng tinh xảo đến độ hoàn thiện, được sản xuất tổng hợp từ các nguyên liệu thực vật cao cấp

Tại Nam Định

122 Minh Khai

0350.3642 940

Tại Hà Nội

284 Cầu Giấy

04. 3839 8066

42 Nguyễn Đình Chiểu

04. 3822 6943